Machine learning

Machine Learning – kampanie inteligentne

Machine Learning Aktualnie co raz większego znaczenia nabiera w marketingu termin machine learning.  Powstał on z połączenia dziedzin nauk informatyki, robotyki i statystyki. Jego celem jest praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji  w tym przypadku do zadań marketingowych.  Maszynowe uczenie jest zbiorem technik, algorytmów, które poparte są obliczeniami matematycznymi i statycznymi. Celem machine learning jest nabywanie maksymalnej skuteczności przy pomocy gromadzonych danych …