Każdy projekt jest indywidualny i koszty zależą od wielu czynników. Moim celem będzie dbanie żeby Twoja inwestycja wykazywała rentowność przy odpowiednim ROAS (stosunek zysku do kosztów reklamowych). Na każdym etapie realizacji kampanii masz wgląd do bieżących, szczegółowych raportów.

Google Ads (Adwords)

Całość kosztów = budżet na reklamę + koszty do jej obsługi (wdrożenie/prowadzenie)

a) Koszty wdrożeniowe 

Zaplanowanie oraz wdrożenie od podstaw systemu reklam Google Ads . Ten etap nie dotyczy klientów, którzy mają już gotowe konto. Gotowe konto w tym przypadku to takie, które posiada odpowiednią strukturę kampanii i grup reklamowych w odniesieniu do licznej oferty produktowej. Wysokość kosztów zależy od złożoności prac i rozliczana jest zwykle wg. stawki godzinowej. Do tych działań możemy zaliczyć:

 • estymacja dla konkretnych kategorii produktowych
 • podpięcie tagów Google Analytics
 • profil Google Moja Firma
 • utworzenie i synchronizacja z narzędziem Google Merchant Center
 • konta Google Ads np. wg. struktury witryny e-commerce i wcześniejszych estymacji

Planowanie i wdrożenie

b) Prowadzenie i optymalizacja 

U sprawdzonych moich Klientów, w wybranych modelach e-commerce jestem gotowy na rozliczenie efektywnościowe (CPS). Rozliczamy się wyłącznie za ustalony % od wygenerowanej sprzedaży, czyli ja ponoszę koszty działań Google Ads. W standardowych przypadkach podstawową metodą rozliczania jest ustalony % od zarządzanego budżetu kampanii. Działania na etapie prowadzenia i optymalizacji:

 • aktualizowanie oferty produktowej
 • aktualizowanie komunikatów reklamowych (np. reklama, rozszerzenia promocji, banery display)
 • optymalizacja kosztów (ciągły proces mający na celu pilnowania wydatkowania w różnych parametrach kampanii)
 • optymalizacja konwersji (ciągły proces maksymalizujący rentowność inwestycji reklamowej)
 • feedback sprzedażowy dotyczący produktów i usług
 • raporty wydatkowania

Brief jest usystematyzowanym szkicem, na podstawie którego możemy określić rodzaj i koszt prac. 

W celu otrzymania konkretniejszej oferty proszę podać podstawowe informacje w: formularzu wstępnej wyceny kosztów obsługi.

freelancer e-marketing

 

Consulting Digital Marketingu

Koszt rozliczany jest wg. stawek umownych. Działania w tym zakresie obejmują m.in.:

 • planowanie – działania oparte na estymacji i analizach z dostosowaniem zasobów reklamowych do potrzeb;
 • rekomendacje – zalecenia, których wdrożenie ma na celu usprawnienie procesów i poprawienie wydajności e-commerce;
 • analiza – interpretacja wyników w odniesieniu do założonych planów, rekomendacji i prowadzonych działań.

Szkolenia i Audyt

Koszty rozliczany jest wg. stawek godzinowych lub za uczestników szkoleń.  Działania:

 • sprawdzenie aktualnego konta Google Ads – przegląd aktualnego konta po względem poprawności prowadzonych działań i wykorzystania właściwej strategii;
 • szkolenia obsługi systemu – instruowanie jak prowadzić konto zgodnie z właściwym podejściem technicznym do wykorzystywanych budżetów.
Konferencja, szkolenie oraz audyty